Basisonderwijs
Op Dreef
in Putte

Zelfstandig werken, samen werken

Door te spelen kunnen kinderen leren; op deze manier leren kinderen de wereld ontdekken. Bij Op Dreef zijn kinderen samen met het onderwijsteam verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en groei. We vinden het belangrijk om ieder kind in zijn behoeften te kunnen voorzien en werken daarom in units en met speelleerpleinen. Zo leren kinderen zelfstandig aan de slag te gaan en samenwerkend te leren.

Samenwerken in units

Ieder kind leert op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Om aan te sluiten op de verschillende leerbehoeften van kinderen, werken we bij Op Dreef met units met ieder drie basisgroepen. Leerkrachten geven instructie aan een unit, waarnaar leerlingen de mogelijkheid krijgen om in kleinere groepen of zelfstandig aan de slag te gaan; daar is onze school met haar speelleerpleinen op ingericht.

Kinderen kunnen hier van elkaar leren, ze helpen elkaar en leren samen te werken. Heeft een kind op bepaalde vlakken meer verdieping of juist uitdaging nodig? Dan is dat door middel van het werken in units mogelijk. Het deskundig personeel houdt zicht op de ontwikkeling en het welzijn van alle kinderen. Zij nemen de tijd om extra uitleg te geven of om voor uitdaging te zorgen voor kinderen die meer begaafd zijn. Een goede taakverdeling en regelmatig overleg tussen het deskundig personeel is hierbij essentieel.

Bekijk de video waarin u door onze leerlingen Jaimy en Olivia rondgeleid wordt op onze mooie locatie.

Samen naar buiten

Bij Op Dreef leert uw kind niet alleen in een lokaal, maar ook door naar buiten te gaan; de wijde wereld in. We gaan naar het bos om te leren over de natuur, maken rekensommen met stoepkrijt op het plein en zetten verschillende spelelementen in om kennis over te dragen en vaardigheden te oefenen. Ieder kind leert op zijn eigen manier en zo maken we leren leuker, uitdagender en afwisselender, waardoor kinderen gemotiveerder zijn om te leren.

Samen overblijven

We bieden kinderen de mogelijkheid om op de tussenschoolse opvang over te blijven. Ze nemen dan zelf hun boterhammen mee en krijgen een glaasje ranja, water of melk. Ouders kunnen hun kind gemakkelijk en snel aan- en afmelden via de TSOpro.

Samenwerkingen

Samenwerken vinden we op onze school ontzettend erg en dat geven we ook aan onze kinderen mee. Samen kom je vooruit en daarom bundelen we onze krachten met ouders, verschillende partners en verenigingen in de buurt. We zijn onderdeel van Lowys Porquin Stichting (LPS) en voor een optimale ontwikkeling van onze leerlingen werken we samen met SWV Brabantse Wal, CJG Woensdrecht en verschillende verenigingen in de buurt. Daarnaast leren we onze kinderen tijdens hun schooltijd kennismaken met muziek door, in samenwerking met de fanfare, aan de slag te gaan met het bespelen van een instrument. Interessant én ontspannend!